Miljökontoret har uppdraget att göra tillsyn av eventuell trängsel på serveringsställen. Här redovisar vi information om resultatet av vår tillsyn.

  • Antal besök totalt inklusive uppföljningar senaste veckan: 7
  • Antal verksamheter med anmärkningar på trängsel senaste veckan: 1
  • Antal åtgärdade anmärkningar senaste veckan: 0
  • Antal verksamheter som har fått beslut om stängning/kunnat öppna igen senaste veckan: 0
     

För mer information, kontakta

Maria Hansson, miljöinspektör på miljö- och räddningstjänstförvaltningen
maria.hansson@eskilstuna.se, 016-710 39 24

Bakgrund
Miljökontoret gör trängseltillsyner för att kontrollera hur restauranger, krogar och caféer följer Folkhälsomyndighetens regler och restriktioner för att förhindra smittspridning.Kontakt