Trästad Sverige har utsett arkitekten Gert Wingårdh till årets mottagare av Trästadens Gnista. Syftet med priset är att uppmärksamma insatser som främjar och synliggör svenskt träbyggande.

– Att bygga mer i trä kan inte bara hjälpa oss att uppnå klimatmålen, utan erbjuder också stora arkitektoniska möjligheter. Vi har tagit steget och föreslår trä som förstahandsmaterial i alla våra projekt, och att Trästad nu uppmärksammar vårt engagemang känns förstås hedrande. Låt oss bygga mer i trä, säger Gert Wingårdh.

Priset delades ut den 10 juni och vinnaren har utsetts av styrelsen i Trästad Sverige. Motiveringen lyder:

Gert Wingårdh är en av Sveriges mest kända arkitekter, inte minst utanför den ”vanliga” bygg- och arkitektsfären. Han är en flerfaldig Kasper Salin-pristagare och en person som vågar ta plats både i sina projekt och som person.Gert Wingårdh har under många år talat varmt om trä som byggmaterial. Hans medverkan i olika TV-program har gjort honom till en folkbildare och fått många att intressera sig för byggande och olika materials användning. I programmet ”Husdrömmar” 6 januari 2020 gör han en trendspaning som sammanfaller med föreningen Trästad Sveriges mål om fler byggnader i trä; ”Trä kommer att ta över i städerna … också hos höga hus. Trä är klimatsmart. Trä lagrar kol – och det är koldioxiden vi vill få bort.” Gert Wingårdh är både en föregångare och en stark och tydlig röst. Och den rösten hjälper till att öka träbyggandet i Sverige.

 

Kontakt

Magnus Falk, projektkoordinator Trästad

Telefon: 010-516 50 37

E-post: magnus.falk@trastad.se

 

Om Trästad

Trästad Sverige är en ideell förening som sprider kunskap och inspiration för att öka träbyggandet. Vi verkar för en fördjupad samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. www.trastad.se

 

 

 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41