När Nyckeltalsinstitutet delade ut priser i veckan gick tre av fem priser till fastighetsföretag. Familjebostäder fick pris för störst förbättring inom Attraktiv Arbetsgivarindex, Västfastigheter för Bästa Jämställdhetsindex och Diligentia håvade in priset för Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex.

Nyckeltalsinstitutet gör årligen mätningar av personalekonomiska nyckeltal. Det så kallade AVI,  Attraktiv Arbetsgivarindex, är ett benchmarkindex som sammanställer personalnyckeltal baserat på en databas med ca 800 000 medarbetare inom både privata och offentliga företag.

JÄMIX, Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex, visar hur jämställdheten ser ut i företagens organisation och är framtaget i samverkan med JÄMO

Vi säger Grattis Familjebostäder, Västfastigheter och Diligentia!Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd


Kontakt