Västra Götalandsregionen har genomfört en fördjupad granskning av verksamheten vid Balderkliniken i Åmål. Granskningen visar på stora brister och att vårdcentralen i flera delar inte lever upp till de krav som ställs i Krav- och Kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral. Det finns även brister vad gäller medicinsk kvalitet och kompetens. Även en genomgång av ett stort antal journaler visar på stora brister. Vid torsdagens sammanträde fick nämnden information om granskningen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att Balderkliniken får till den 31 mars 2019 på sig att genomföra åtgärder för att rätta till  de brister granskningen visat på.
Om Balderkliniken då inte har genomfört åtgärder som löst dessa brister, kommer vårdcentralens kontrakt att avslutas den 31 mars. 

 Koncernkontoret ska senast den 18 januari ha tagit fram förslag på en plan för hur man ska följa utvecklingen av verksamheten samt kontrollen av Balderklinikens åtgärder.Socialdemokraterna samt Vänsterpartiet lämnade båda protokollsanteckningar.

Kontakt:

Ulrik Hammar (L), ordförande, 070-948 04 88, Angelica Lundgren-Bielinski (M), 1:e vice ordförande, 073-332 06 80, Kenneth Borgmalm (S), 2:e vice ordförande, 070-306 74 10

Max Själander, kommunikatör, tfn 070 - 020 77 56


Frågor med anledning av den fördjupade granskningen

Ulla Berggren, regionutvecklare, tfn. 0700-824379

Om norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Bengtsfors, Dals-Ed,  Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.


Bifogade filer

 ReleaseVästra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se