Insamlingsstiftelsen Njurfonden grundades 2013 av Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsförening för att stödja forskning och upplysning om njursjukdomar. I december 2016 utdelade Njurfonden tre miljoner kronor till 15 forskningsprojekt vid olika institutioner i Sverige.

grundades 2013 av Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsförening för att stödja forskning och upplysning om njursjukdomar. I december 2016 utdelade Njurfonden tre miljoner kronor till 15 forskningsprojekt vid olika institutioner i Sverige.

10 000 svenskar lever genom dialys eller en transplanterad njure. Cirka 20 000 har mycket grav njursjukdom och upp till 400 000 har en uttalad njurpåverkan som kan ge upphov till livshotande följdsjukdomar och för tidig död. Vart tredje fall av hjärt-kärlsjukdom beror på njursvikt.

Håkan Hedman, ordförande i Njurfonden, säger: ”Trots att njursjukdom är en dold folksjukdom som berör var tionde svensk är njurforskning ett eftersatt område. Det vill vi ändra på. Vi är mycket glada att Njurfonden under tre år kunnat bidra med 7 miljoner kronor till livsviktig forskning tack vare insamlade bidrag. Det behövs dock många fler miljoner per år för att lösa alla de gåtor som är förknippade med njursjukdomar och för att hitta orsakerna till varför njursjuka dör allt för tidigt.

För ytterligare upplysningar kontakta gärna ordföranden Håkan Hedman, 070-718 16 70 eller vice ordföranden professor Gunnar Tufveson, 070-827 67 68.

Bilagan som bifogas visar hur 2016 års utdelning fördelats till 15 olika projekt samt ett särskilt bidrag för forskning om njurtransplantationer med levande givare. Foton på forskarna för publicering kan rekvireras via info@njurfonden.se alt. 08-546 405 00.Njurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401