Just nu pågår en mycket destruktiv utveckling när det gäller assistansen och även övriga LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Både barn och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar förlorar i rasande fart livsnödvändiga insatser. Vad beror utvecklingen på och vad kan man göra åt den? Och sparar samhället verkligen pengar på att dra in personlig assistans?

Under årets almedalsvecka i Visby arrangerar RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar tre seminarier om personlig assistans.

Måndag 3 juli i Full delaktighet, Birgers gränd 1, alldeles intill Almedalen.

Kl. 13:15 - 14:00: Den personliga assistansens alternativkostnader
Hans Knutsson, docent i ekonomi vid Lunds universitet, presenterar rapporten Den personliga assistansens alternativkostnader som skrivits på uppdrag av RBU.

Kl. 14:30 - 15:15: Vad är det som händer i den svenska funktionshinderpolitiken?
Karin Flyckt, Socialstyrelsen, om läget på funktionshinderområdet och Nora Eklöv, Förbundet Unga rörelsehindrade, om att leva med assistans och förlora den.

Kl. 15:45 - 16:30: Personlig assistans och vägen framåt
Debatt mellan Anna-Lena Sörensson (s), vice ordförande i socialutskottet och Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU. Moderator: Lotta Gröning.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76