Med pompa och ståt invigdes idag Berättarministeriets tredje skrivarverkstad som ligger på Hagsätra torg 32, vägg i vägg med biblioteket. På plats fanns klass 3b från Bromstensskolan samt Kronprinsessan Victoria.

Kronprinsessan välkomnades av tredjeklassarna, som fått i särskilt uppdrag att inspektera och godkänna den nya skrivarverkstaden innan den officiellt kunde invigas. Barnen visade runt Kronprinsessan och förklarade hur det går till i en skrivarverkstad. När rundvandringen var klar, klippte Kronprinsessan bandet och skrivarverkstaden var formellt invigd.
 

– Vi har under de tre år vi funnits tagit emot hela 12 000 barn från Södertälje och Järva. Nu får även barn och unga i södra Stockholm möjlighet att ta del av vår verksamhet. Det är fantastiskt att kunna bidra med detta, säger verksamhetsansvarig Dilsa Demirbag-Sten.
 

Även Stockholms stadsbyggnads- och kulturborgarråd Roger Mogert (S), är nöjd med Berättarministeriets expansion:
 

– Att skapa läslust och inspirera barn till eget skrivande och berättande är oerhört viktigt. Berättarministeriet i Järva har i samverkan med biblioteket i Husby, lyckas med just detta. I en tid när barns villkor att lära sig läsa och skriva skiljer sig allt mer åt känns det självklart för staden att stödja Berättarministeriet, alla barn ska ha tillgång till en stark röst. Jag gläds åt att Berättarministeriet nu öppnar även i Hagsätra.
 

Detta är Berättarministeriet:

Berättarministeriet är en ideell stiftelse som med hjälp volontärer driver skrivarverkstäder för barn och unga mellan 8 och 18 år i områden med hög arbetslöshet. Den första skrivarverkstaden öppnades år 2011 i Södertälje. År 2013 öppnades den andra, denna gång i Husby. 27 april 2015 öppnades en tredje skrivarverkstad, i Hagsätra.
 

För mer information och intervjuer, kontakta:

Colette van Luik, kommunikationsansvarig på Berättarministeriet.

colette@berattarministeriet.se. Telefon: 073 - 682 31 18.

www.berattarministeriet.seBerättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.


Kontakt


Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

073- 682 31 14