I ett längre inlägg om framtidens tredje uppgift, det vill säga universitetens och forskarnas krav att samverka med samhället utanför akademien, funderar vetenskapshistorikerna Dick Kasperowski och Fredrik Bragsjö vilka hot och möjligheter som internet och nya mangder data innebär för forskare. Kommer man att kunna mäta impact också för populärvetenskap i framtiden genom ett par enkla klick med musen eller genom att söka på googl? Och kommer det i så fall påverka hur man ser på det som en gång i tiden kallades populärvetenskap? Frågan är om samverkan i ett sådant sammanhang kommer att bli mer meriterande eller möjligen tvärtom.

Detta och andra fenomen som hänger samman med de nya möjligheter som modern datalagring innebär diskuteras på RJ:s webbplats.

Läs hela debattinlägget här.

 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435