Det är inte bara baciller som smittar på jobbet. En undersökning visar att även en trist attityd sprider sig bland medarbetarna.

Som du bemöter andra vill du själv bli bemött, är ett gammalt ordstäv som håller än i dagens arbetsliv. Enligt en undersökning från University of Florida, spiller ohövligt bemötande över på omgivningen, såväl på jobbet som privat.

Tolerans gör att det får fäste

- Ohövligt beteende har en stor negativ effekt på arbetsplatsen. Att det får fäste beror på att vi generellt är för toleranta, säger Trevor Foulk, som ansvarat för studien, där 90 studenter fick träna på förhandlingsteknik i grupp där en trist attityd spred sig som ringar på vattnet.

Smittar även på film

Studien visar att den som upplevde sin förhandlingspartner som ohövlig, löpte större risk att uppfattas som ohövlig av nästa förhandlingspartner. Effekten hade även en tendens att dröja kvar över tid.

En dålig attityd smittar även på film. En grupp studenter som såg film där andra studenter uppträdde otrevligt, tog därefter med sig deras ohyfsade sätt när de fick i uppgift att svara på ett fiktivt mejl.Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.


Kontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922