Modellen med religionen som privatsak, fungerar inte, säger KG Hammar.

Han tillträdde som Svenska kyrkans ärkebiskop 1997, mitt i en viktig period i kyrkans historia. Vid millennieskiftet ändrades relationen mellan kyrkan och staten med en förändrad roll för kyrkan som följd. Som stark opinionsbildare blev KG Hammar snart en tydlig profil för Svenska kyrkan. Många har tagit intryck av hans person. Tron är ingen privatsak ges ut av Verbum Förlag i samarbete med Svenska kyrkan med anledning av att KG Hammar nu lämnat sin tjänst som ärkebiskop.

Boken Tron är ingen privatsak är varken en skrift om KG eller till KG, utan den vill spegla samtida reflektioner – ur skilda perspektiv – kring vad som hänt i Sverige och världen under det decennium som KG Hammar varit ärkebiskop. Genom boken kan något av det som KG Hammar betytt för det offentliga samtalet kring liv och tro få leva vidare. I boken medverkar: Anders Arborelius, Göran Greider, Werner G. Jeanrond, Helle Klein, Bengt Kristensson Uggla, Caroline Krook, Wanja Lundby-Wedin, Johanna Nilsson, Ishmael Noko, Vibeke Olsson Falk, Gudrun Schyman, Annika Sjöqvist Platzer och Mats Svegfors. Recensionsexemplar Tron är ingen privatsak kan beställas via e-post: andreas.stromberg@verbum.se


Ämnen

Religion, tro

Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28