Tungan på vågen

Efter valet 2010 blev vågmästarpolitik och tungan på vågen åter heta begrepp i svensk politik.
I Riksbankens Jubileumsfonds nya årsbok Tungan på vågen (red. Jenny Björkman & Björn Fjæstad, bilder Stina Eidem) diskuterar statsvetare, historiker, idéhistoriker, medieforskare och politiska journalister politisk praktik på både kommunal och nationell nivå. Sverigedemokraterna och Miljöpartiet lyfts fram som aktuella exempel på sätt att bedriva vågmästarpolitik. Vågmästeriets historiska rötter presenteras, från den trolöse 1700-talspolitikern Pechlin via den frisinnade statsministern C. G. Ekman på 1920-talet. Utblickar görs mot vågmästarsituationer med mer eller mindre populistiska partier i andra länder. Boken innehåller även en färsk opinionsundersökning om vågmästeri och maktfördelning. Dessutom är det första gången som Stina Eidems teckningar ges ut i bokform.

Vid bokmässan ges två tillfällen att möta författarna. Ett större seminarium hölls i K1 torsdag 16–16.45 under rubriken "Vågmästare i verkligheten". Här diskutera hur SD och andra partier hanterar vågmästarlägen och maktbalans i riksdagen och lokalt.

Panel: Ann-Cathrine Jungar, David Karlsson och Lena Wängnerud. Moderator: Sharon Jåma.

Dessutom diskuteras boken på Forskartorget (b05:72) lördag 12–12.15 under rubriken "Extrema vågmästare i Europa" För hur har högerextrema partier påverkat Norden och Ungern? Det diskuteras av
Ann-Cathrine Jungar, statsvetare och Magnus Linton, författare.Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435