Kronoberg är den region i Sverige som har störst andel utländska besökare. Under 2018 hade länet över en miljon turistnätter – en siffra som har ökat de senaste åren. Dessutom har turismnäringen i länet ökat sin omsättning och har fler anställda än någonsin. Samtidigt ökar intresset för hållbar turism.

– Vi är den region i Sverige med störst andel utländska besökare. Våra prioriterade marknader är Tyskland, Holland och Danmark. Småland är ett av relativt få platsvarumärken i Sverige som är känt på en internationell marknad, mycket tack vare Astrid Lindgren och Ikea, berättar Oskar Wijk, vd på Destination Småland.

Läs hela pressmeddelandet.


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt


Stefan Silvander Ahlrik

Pressekreterare

stefan.ahlrik@kronoberg.se

0470-58 96 70

0709-84 44 22