Inom projektet RELACS som Energikontor Sydost driver, kan tio turistanläggningar i Sydost få hjälp med sin energikartläggning. Det innebär en genomgång av anläggningen energisystem, som sen resulterar i en rapport med förslag på energieffektiviseringsåtgärder och installationer av förnybar el. Här finns en stor potential för turistanläggningarna att spara pengar och öka sin konkurrenskraft.

Att installera solpaneler för varmvatten eller se över sin energianvändning kan ge stora vinster för campinganläggningar, vandrarhem och hotellkedjor etc. För att förstå vilken omfattning turistnäringen har kan nämnas att den omsatte ca 255 miljarder i Sverige under 2010. Som en jämförelse är detta betydligt mera än vad hela Sveriges bilindustri omsatte under samma tid. Här finns en stor potential att spara pengar på energiförbrukningen för turistföretag och dessutom bidra till ett mer hållbart samhälle.

”Som medlem i nätverket Relacs kan man få min hjälp med en energikartläggning” säger Anders Gajmark, projektledare på Energikontor Sydost. ”Det finns flera delar att beakta när man startar en energieffektiviseringsstudie. Dels går det att utbilda sin personal om olika beteenden, men även nya strukturer och arbetsrutiner gör att man kan minska sin energiåtgång. Vidare kan man upprätta en energibalans mellan tillförd energi och vart den tar vägen i anläggningen.”

De tidigare förbrukningssiffrorna ligger till grund för energikartläggningen. Det är ett litet detektivarbete att skilja ut var tillförd energi tagit vägen. Ju detaljrikare man är desto precisare blir analysen. Man skiljer på bl.a. uppvärmning i olika anläggningsdelar, eventuell kyla, tappvarmvatten, ventilation och inte minst inom restaurangbranschen köket som är en stor andel. Med dessa siffror som grund vet man var och hur de största och mest effektiva åtgärderna kan sättas in.

Under hösten kommer tio turistanläggningar att få hjälp med sin energikartläggning via nätverket RELACS, som Energikontor Sydost samordnar. Företag intresserade av en energikartläggning kan kontakta Anders Gajmark på 0766-20 90 53 53 eller anders.gajmark@energikontorsydost.se.

Övriga uppgifter finns att hämta på RELACS hemsida: www.relacs.eu (välj svensk flagga)
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56