När Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin bjöd in ledningarna för landets universitetssjukhus och ledningarna för de medicinska fakulteterna stod framtidens vård och AI på agendan.

Konferensen Infuturum arrangeras varje år och är ett forum för dialog mellan ledningarna för landets sju universitetssjukhus och de medicinska fakultetsledningarna. Under årets möte var frågorna om etik, juridik och ett nationellt grepp inom AI några av nyckelfrågorna. Hur kan vi skynda på processer som utmanar implementeringen av AI i det dagliga arbetet inom sjukvården idag?

– Läkare är av naturen skeptiska, därför är det viktigt att starta igång med ett par konkreta projekt inom AI för statuera exempel, menade Visa Honkanen, själv läkare och utvecklingsdirektör på Helsingfors universitetssjukhus, som var inbjuden som talare om arbetet för att implementera AI i Finland.

Jenni Nordborg, regeringens samordnare för Life Science, menar att vi på bara ett år har sett en otrolig utveckling i diskussionerna kring AI. Runt om i landet har vi också börjat tänka mer på de etiska frågeställningarna, till exempel inom juridiken. En annan nyckelfråga för Sverige är vilka system vi ska använda inom arbetet med AI.  I Sverige är vi kritiska till de system som finns, en skepsis som inte är lika vanlig i övriga Europa.

Något Jenni Nordborg efterlyser är att landets institutioner behöver tänka vidare kring helheten. Idag sitter var och en på kammaren och funderar i stället för att föra ett nationellt samtal.

– AI-projekten för oss samman, vi knyter samman olika institutioner och vi har kommit varandra närmare. Ett sådant exempel är de gemensamma projekten mellan Chalmers och sjukhuset. Vi måste också bli modigare i dessa projekt och få ordning på till exempel juridiken som idag är ett hinder. AI har stor potential att hjälpa oss i vården med våra utmaningar och få mer tid till våra patienter, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Bifogade filer

 in futurum 1Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000