Johannes Müller

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Humboldt-Stiftung i Bonn erbjuder sedan 1989 stipendier för gästforskare i respektive land. I Sveriges fall ges tyska forskare möjlighet att arbeta vid en institution i Sverige i fyra till tolv månader.

Det är rektorer vid svenska universitet och högskolor som nominerar forskare.

Årets stipendiater:

Johannes Müller, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, gästar Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Martin Karlsson, CINCH, University of Duisburg-Essen, Essen  gästar Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Humboldt-Stiftung bekostar på motsvarande sätt framstående svenska forskares vistelse i Tyskland.

Mer om HumboldtstipendiernaStiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435