Officerarna Maria von Below, Luleå, och Håkan Jansson, Boden, omvaldes idag till ledamöter i Officersförbundets styrelse under den kommande mandatperioden om tre år.

Officersförbundet uppfattar att Försvarsmakten är satt under ekonomisk press och därför försöker försämra villkoren för den militära personalen.

– Viktigast för Officersförbundet under de kommande tre åren är att fortsätta att aktivt möta det besvärande faktum att Försvarsmakten verkar försöka sätta den Svenska modellen ur spel genom att till varje pris försöka minska vårt inflytande. I förhandlingar möter vi idag förslag som bara för tio år sedan aldrig ens hade övervägts som skambud, säger Håkan Jansson, officer på I19 i Boden.

Maria von Below, från F21 i Luleå, valdes till andre vice ordförande i förbundet. Hon pekar på behovet av att sluta att ständigt omorganisera verksamheten för att försöka spara pengar. Omorganisationerna slår mot personalens arbetsmiljö och försöken att återskapa en trovärdig försvarsförmåga.

– Allt snurrar så fort idag. Det finns därför inte någon tid till att ta beslut som inte är begripliga för de som berörs, vare sig det handlar om den dagliga verksamheten, eller om framtiden, säger Maria von Below.
                                                                                                                                  

Officersförbundet är ett fackförbund för all heltidstjänstgörande militär personal. Officersförbundet organiserar drygt 13 200 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av förbundsstyrelsen.

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:
daniel.skoglund@officersforbundet.se, pressansvarig, Officersförbundet 0765-254 085
lars.fresker@officersförbundet.se , förbundsordförande, Officersförbundet, 070-628 25 81

För mer information om Officersförbundets förbundsmöte 2014, besök www.officersforbundet.seOfficersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som medlemmarna utsett.


Kontakt


Fredrik Hultgren

Kommunikationschef

fredrik.hultgren@officersforbundet.se

08-440 83 49

076-525 40 85

Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81