Två regionala insatser belönades när Solenergi Sverige belönade de bästa solsatsningarna 2015. Solcellsparken vid Skaraborgs sjukhus i Skövde som Västfastigheter, Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning låtit bygga och resultaten av samverkan i 23 kommuner inom överenskommelsen Sol i Väst som ska bidra till att minska fossilberoendet enligt klimatstrategin för Västra Götaland. De har blivit framgångsrika tack vare bred samverkan och förankring, och målmedvetenhet.

Strategiska regionala satsningar för att nå fossiloberoende genom förnybar energi och energieffektivisering skapar både miljövinster och nya jobb i Västra Götaland. Nu har två väldigt olika projekt med koppling till Västra Götalandsregionen belönats genom föreningen Solenergi Sverige.

Årets anläggning 2015 tilldelas Västfastigheter för Skövde solcellspark, med följande jurymotivering:

Anläggningen visar hur en stor offentlig verksamhet kan visa vägen för ny teknik genom en målmedveten, långsiktig och politiskt förankrad satsning. Med två olika typer av installationer – på stora plana tak och skärmtak på stora parkeringar – utnyttjas den stora fastigheten på ett bra sätt. Beslutet om en fortsatt utbyggnad med fokus på driftsäkerhet och kostnadseffektivitet gör Skövde solcellspark på Skaraborgs sjukhus Skövde till ett föredöme med ett stort exponeringsvärde. 

Kristina Käck, Västfastigheter 0709-46 82 64

Årets prestation 2015 tilldelas Hållbar utveckling Väst och Skövde kommun för Sol i Väst, med följande jurymotivering:

Hållbar utveckling Väst och Skövde kommun har inspirerat flera kommunala energi- och fastighetsbolag att uppföra sina första solelanläggningar. Tillsammans med ett antal aktörer har de skapat ett unikt nätverksprojekt, inom ramen för en överenskommelse mellan kommuner. De har ett gemensamt mål, genomtänkt och väl dokumenterat stöd genom hela processen, från förstudie till besiktning och uppföljning.

Gustaf Zettergren, miljöavdelningen Västra Götalandsregionen, 0700-82 41 58 eller Erik André, Hållbar utvecking Väst 076-502 09 93
Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se