Representanter från företag, idéburna organisationer, offentlig verksamhet och akademi har tillsammans arbetat fram ett förslag på Klimatprogram för Eskilstuna. Programmet är nu ute på remiss och tillgänglig för alla som vill att ge synpunkter på, fram till 1 mars 2022.

I samverkan med epresentanter från företag, idéburna organisationer, offentlig verksamhet och akademi har Eskilstuna kommun tagot fram ett förslag på klimatplan för Eskilstuna. Flera företag och organisationer har redan nu angett att de vill bidra till klimatmålet.

Nu har vi kommit så långt i processen att Klimatprogram Eskilstuna går ut på remiss och är öppet för alla att lämna synpunkter på fram till 1 mars 2022.

På eskilstuna.se kan alla ta del av förslaget och lämna synpunkter

Samverkan – en nyckel till framgång

Ett hundratal personer har på olika sätt bidragit till att forma Klimatprogrammet som är formulerat utifrån att det är tydligt att respektive verksamhet är de som har bäst förutsättningar att identifiera vilka aktiviteter de ser ger bäst effekt både på kort och lång sikt.

Respektive aktör har också, tillsammans med andra, bäst förmåga att nå innovationshöjd inom sina områden. Samverkan är en nyckel till framgång och att enas om ett gemensamt mål är det första steget till den fortsatta resan.

– För oss är det självklart att vara med i den nödvändiga klimatomställningen och bidra, tillsammans med alla företag, organisationer och privatpersoner i Eskilstunas, till vår gemensamma klimatplan, säger Peter Wall som är vd för Mälarplast och en av många aktörer som bidrar till klimatsomställningsarbetet.

Klimatprogrammet omfattar alla som bor och verkar i Eskilstuna kommun och alla slags aktörer ska kunna knyta an sitt klimatarbete till programmet.

– Jag är glad att vi ser så stort engagemang i klimatfrågan från företag och organisationer i Eskilstuna och hoppas många tar sig tid att läsa och svara på remissversionen av Klimatprogrammet. Det är bara tillsammans vi kan nå målet så det är viktigt att vi får ett klimatprogram som fungerar för alla slags aktörer, säger Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör.

Tillsammans är det möjligt att nå klimatmålen och bidra till ett gott liv för alla.

– Sverige ska ta sin del av det globala åtagandet och Eskilstuna ska ta sin del av Sveriges åtagande. Det är självklart och möjligt. Sverige ligger långt fram liksom Eskilstuna, även om vår andel är liten ur ett globalt perspektiv. Samtidigt ser vi att vårt ansvarstagande ökar vår attraktivitet för företagsetableringar och jobbskapande. Att jobba ihop med näringslivet för att klara vår andel av omställningen mot fossilfritt är därför självklart. Vi kan med större trovärdighet peka på dem som måste göra mer om vi också har gjort vårt. Så hänger det ihop och klimatprogrammet ska hjälpa oss i det arbetet, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer om Klimatprogram Eskilstuna på eskilstuna.se

För mer information, kontakta:

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande
jimmy.jansson@eskilstuna.se, 070-086 65 02

Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör
kristina.birath@eskilstuna.se, 070-086 60 31

Charlotte Halvarson Kindmark, projektledare
charlotte.kindmark@eskilstuna.se , 072-977 77 21

Niklas Edmark, näringslivsdirektör
niklas.edmark@eskilstuna.se, 073-940 84 00
Kontakt