Timrå kommun utvärderar användarupplevelsen. Timrå kommun vill göra det enklare för medborgare, företag och besökare att utföra sina ärenden. 2016 tog kommunens digitaliseringsresa fart på riktigt och man började erbjuda allt fler e-tjänster. Nu ska kommunen tillsammans med Mittuniversitetet utvärdera arbetet genom en enkät med fokus på användarupplevelse för att fortsätta utvecklingsarbetet åt rätt håll.

Digitalisering är en stark förändringsfaktor i vårt samhälle och som ger oss möjligheter att möta människors behov och förväntningar på tillgänglig, smart och sammanhållen service, säger Monica Ljungmark Åfeldt, verksamhetsutvecklare.

I dag erbjuder kommunen 56 olika e-tjänster - allt från inflyttningsguiden Välkommen Hit!, lediga jobb i kommunen, ansökan om plats i förskola och fritidshem till ansökan om ekonomiskt bistånd.

Under perioden 16 september till 27 september kommer enkäten vara tillgänglig på Timrå kommuns webbplats. Den tar cirka sju minuter att svara på och man är helt anonym.

Parallellt med den digitala undersökningen genomför de en enkätundersökning på papper för de som valt att inte använda kommunens digitala tjänster. Den undersökningen genomförs under samma period av handläggare i mötet med användaren och på Timrå Bibliotek, kommunhusets kundtjänst samt på Medborgarservice på Terminalvägen 10.

Vi vill veta, dels vad de som använder våra e-tjänster, dels vad de som inte använder våra   e-tjänster, tycker. Vår ambition är att skapa de bästa lösningarna tillsammans, säger Monica.

Bakom enkäten står Timrå kommun tillsammans med Mittuniversitetet för att bygga kunskap om värde och nytta av digitala tjänster.

Nu vill vi att alla är med och påverkar, på så sätt bidrar man både till ny kunskap och bättre service, avslutar Monica Ljungmark Åfeldt.

Länk till enkäten: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGd-31nbkx-bbyqsRY7shPOiL5cWPuj-PT_kdtCwsE-toDnw/viewform

Mer information Monica Ljungmark Åfeldt, verksamhetsutvecklare, tfn: 060-16 31 34


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt