Medieforskaren Ylva Brune frågade ett 30-tal medieföretag om vad de gör för att inkludera underrepresenterade grupper i sitt utbud.
Det var svårt att få svar, vilket tyder på att mångfald inte är prioriterat, men också på att det är oklart var i organisationen som ansvaret för mångfaldsarbetet ligger.

Bland dem som svarade fanns en medvetenhet om bristande mångfald i utbudet. De få medier som svarat att de regelbundet mäter mångfalden tycker att det är ett bra sätt att bli bättre på att spegla samhället.

- Mediernas bild av samhället påverkar hur vi uppfattar varandra, säger Ylva Brune. Därför måste medierna ta sitt ansvar. Osynliggörande av delar av befolkningen är ett demokratiskt problem, säger hon.

Om studien:
Medieforskaren Ylva Brune vid Högskolan i Kalmar har tillfrågat ett urval medieföretag inom TV, radio och dagspress om hur de ser på mångfald och om de arbetar systematiskt för ökad närvaro av underrepresenterade grupper som till exempel kvinnor, nationella minoriteter eller personer med funktionsnedsättning.

Hämta studien på www.hso.se

Ylva Brune har också skrivit Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter i Sverige (SOU 2007:102).

Om Handikappförbundens mediearbete:
Handikappförbunden uppmuntrar medier till systematiska mätningar av mångfald. Även funktionsnedsättning ses som en del av den mänskliga mångfalden. Ett eget analysverktyg har utvecklats tillsammans med medieforskare.

Kontakt:
Ylva Brune, Högskolan i Kalmar. 070-746 60 90
Emil Erdtman, Handikappförbunden. 08-546 404 45Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.


Kontakt


Annica Nilsson

Intressepolitisk utredare

annica.nilsson@funktionsratt.se

08-546 404 24

076-697 80 55

Mikael Klein

Intressepolitisk chef

mikael.klein@funktionsratt.se

070-480 71 66