För att undvika spridning av covid-19 i samhället har Naturvårdsverket beslutat att länsstyrelserna får besluta att godkänna älgförvaltningsplaner och fastställa älgskötselplaner även i de fall då samråd inte har kunnat genomföras.

Läs mer

Kontakt

Malin Hollberg Malm, jurist, Naturhänsynsenheten
010-698 10 28, Malin.Hollberg-Malm@Naturvardsverket.se

Carl-Johan Lindström, handläggare, Viltförvaltningsenheten
010-698 15 75, Carl-Johan.Lindstrom@Naturvardsverket.se

Stina Söderqvist, presskontakt, Kommunikationsavdelningen
010-698 13 00, Stina.Soderqvist@Naturvardsverket.se


Ämnen

Jakt, fiske

Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63