Saldot i statens budget för januari blev ett underskott på 3,0 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett överskott på 8,7 miljarder kronor i januari 2019. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 88,3 miljarder kronor i januari. Det är 6,2 miljarder kronor lägre än i januari 2019.

De totala utgifterna i statens budget ökade med 5,5 miljarder kronor och uppgick i januari till 91,3 miljarder kronor. 

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 31 mars 2020.

MER INFORMATION

Utfall för statens budget januari 2020

Visa månadsutfallet 

Öppna data

ESV publicerar utfallet för statens budget som öppna data. Här finns data från 2006 och framåt för såväl årsutfall som månadsutfall för statens budget. Öppna data utfall för statens budget

Om Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna. ESV finns i Stockholm och har cirka 150 medarbetare.Kontakt


Jerker Jonsson

utredare

Jerker.Jonsson@esv.se

08-690 43 98

Marcus Forsgren

Presskontakt

marcus.forsgren@esv.se

08-690 43 19

072-203 42 70