Fotograf/Källa: Marie Zetterlund

Nu genomför Timrå kommun en mätning av varumärket From Timrå with love för att ta reda på vilken kännedom som finns om arbetet.

– För att framhålla vår kommuns attraktivitet är det viktigt att vi tillsammans berättar om, samt sprider goda exempel från kommunen. Det här är ett politiskt initiativ och arbetet förstärks genom engagemang och trovärdighet från våra medborgare, besökare och företagare, säger Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande.

Syftet med undersökningen är att få reda på vilken kännedom som finns kring arbetet From Timrå with love och hur man upplever kommunen som plats.

– Vi har haft stort fokus i vår kommun sedan starten 2017 med ambassadörskap, deltagande i aktiviteter och evenemang samt i regionala mässor, säger Marie Zetterlund, informations- och marknadsansvarig, Timrå kommun.

Kommunen började arbeta operativt med varumärket 2017 och har sedan dess genomfört temperaturmätningar. Enkäten är en webbenkät och tar tre-fyra minuter att svara. Man svarar helt anonymt och undersökningen pågår till och med den 8 mars, 2020.

Bakgrund

Varumärkesarbetet From Timrå with love, är ett initiativ från Timrå kommun och syftar till att stärka bilden av Timrå som plats. Det är ett politiskt beslut men kommunen är inte styrande i arbetet. All framgång kommer från Timråbor, besökare och företagare som bidrar med att sprida positiva bilder av, samt lyfta Timrå som plats. Alla bidrar utifrån sina förutsättningar och det finns inga rätt eller fel men grundtanken är enkel, sprid din positiva bild av Timrå.

Länk till undersökningen: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=854380X214151346X14837

Mer information:

Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande, Timrå kommun, tfn: 073-270 95 39

Marie Zetterlund, kommunikations- och marknadsansvarig, Timrå kommun, tfn: 060-16 34 22Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt