ÅVC Kalmar Flygstaden Fotograf/Källa: Kretslopp Sydost

Just nu har vi väldigt många besökare på våra återvinningscentraler och vi ber er därför hjälpa oss att plana ut kurvan. På grund av det rådande läget kan köerna bli långa och vi behöver därför tillsammans hjälpas åt. Kom till oss en vardag istället för en helgdag, gärna på morgonen eller kvällen, då det är minst trängsel.

Vi följer myndigheternas råd och begränsar antalet besökare vid behov för att minska risk för smittspridning av coronaviruset. På grund av det rådande läget kan därför köerna bli långa. Tänk på att hålla fysiskt avstånd och följa personalens instruktioner. 

För att ditt besök ska bli så smidigt som möjligt och för att minska trycket på köerna vädjar vi till att:

♻️ Om möjligt besök oss en vardag.
♻️ Sortera ditt avfall hemma innan du kommer till oss och packa bilen smart.
♻️ Ladda hem en översiktskarta över din ÅVC så att du enkelt ser vart på området du ska lämna ditt avfall. Kartorna finns på vår hemsida under respektive ÅVC här.
♻️ Minimera antalet personer i ditt sällskap.
♻️ Låt barnen sitta kvar i bilen.
♻️ Fråga gärna personalen om du inte vet hur något ska sorteras men tänk på att hålla avstånd.
♻️ Kom i god tid. Du ska hinna sortera ditt avfall innan stängning. Räkna med lång kö.

Mer information om våra olika ÅVC:er och dess öppettider finns på vår hemsida www.kretsloppsydost.se.Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund som ansvarar för att omhänderta hushållens avfall, informera om källsortering och verka för minskat avfall inom våra medlemskommuner Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge. Inom förbundet bor det ca 185 000 invånare. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos Kretslopp Sydost arbetar ca 90 medarbetare och vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och Kretslopp Sydost omsätter ca 205 Mkr årligen.


Kontakt


Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

madeleine.akesson@kretsloppsydost.se

072-466 57 31

Maria Schade

Förbundsdirektör

maria.schade@kretsloppsydost.se

076-787 28 77