Nära dig är en bok om livets frågor och känslor. Med hjälp av bibelberättelser utifrån olika teman får barnet tillsammans med en vuxen möjlighet att fundera kring vad livet handlar om. Boken ger samtidigt en fin introduktion till bibelns texter och den kristna tron – och blir en dopbok att växa in i.

Nära dig är uppbyggd av tre delar: Berättelsen, Livets frågor och Mina känslor. Berättelsen sammanfattar några av de viktigaste bibelberättelserna för att förstå den kristna tron och lägger en grund till de senare avsnitten Livets frågor och Mina känslor. Här avslutas alla bibelberättelser med en fråga till barnet för att komma närmare texten.

- Boken introducerar barnet till bibelns värld och bibelns berättelser med ett spännande grepp, genom att koppla berättelserna till frågor som påverkar barnets vardag och liv. Vi hoppas att Nära dig ska ge tillgång till denna rikedom, men också öppna upp för funderingar om mänskliga känslor och livets frågor, säger författaren Niclas Blåder. 

Bibelberättelserna levandegörs genom illustratören Anna Blåders livfulla bilder. I bokens början finns möjlighet att fylla i minnestexter från dopet, vem boken tillhör, när man döptes, namn i familjeträd och så vidare.

Nära dig passar pedagogen som använder boken i barngrupper för till exempel högläsning och samtal och är samtidigt en fin doppresent att växa in i. Boken riktar sig till barn mellan 6 och 9 år. Läs mer om boken här 

Niclas Blåder är stiftsprost i Stockholms stift. Han har också arbetat med kyrkans verksamhet/didaktik för barn och forskat kring luthersk identitetskonstruktion inom olika lutherska kyrkor.

Ur Nära dig

"Ibland handlar berättelserna i Bibeln om stora känslor som fyller varje litet skrymsle i hela kroppen, ibland är det små, små känslor som knappast märks. Men alla känslor – vilka de än är – är viktiga för Gud eftersom de är viktiga för dig.”

 

Produktfakta

  • Titel: Nära dig, Bibelberättelser om livets frågor och känslor
  • Text: Niclas Blåder
  • Omslagsbild & illustrationer: Anna Blåder
  • Omslag och form: Anna Larsson Design
  • Förlag: Verbum AB
  • ISBN: 978-91-526-3772-2
  • Pris: Från 165 kr/st

 

Verbum AB är kyrkans eget mediahus och den ledande utgivaren av teologisk litteratur på marknaden. Vårt mål är att främja kyrkans röst i dagens och framtidens samhälle med hjälp av mediaprodukter av högsta kvalitet. Vi är mycket stolta över vår historia samtidigt som vi drivs av en vilja att förändra, utveckla och tillgängliggöra vårt innehåll i alla kanaler.

Våra produkter riktar sig primärt mot kyrkor och församlingar men utgivningen speglar även livsfrågor, andlig vägledning och barnböcker för allmänheten.

Verbum ger ut Kyrkans Tidning och Sändaren och är dotterbolag inom Berling Media AB.
Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28