Monica Thomsson, operationssjuksköterska Fotograf/Källa: Lennart Wiman

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har som första sjukhus i Norden använt robotstyrd titthålskirurgi i transplantation av en njure. Den unika insatsen möjliggjorde transplantationen.

I det aktuella fallet bedömde läkarna att det skulle innebära för stora risker för patienten att få en ny njure inopererad med traditionell kirurgisk teknik. Tack vare möjligheten att använda titthålskirurgi och robotteknik kunde njuren ändå sättas in.

– Det här är ett genombrott för oss, säger opererande läkare Niclas Kvarnström.

Titthålskirurgi är ett så kallat minimalinvasivt ingrepp, ett ingrepp där man arbetar i patienten utan att behöva öppna buken.

Njurtransplantationen genomfördes genom att njuren först fördes på plats genom ett mindre öppet snitt vid naveln. Därefter kopplades det nya organet ihop med blodkärl och urinblåsa, med hjälp av minimala verktyg och kamera som fördes in genom små hål i bukväggen. Dessa styrdes av kirurgen med hjälp av en operationsrobot. Patienten kunde lämna sjukhuset sex dagar efter operationen och har återhämtat sig väl.

Även om den här typen av operationer i dag är mer resurskrävande och komplicerade och kräver ett väl inövat kirurgiskt team så öppnar det möjligheter.– I dag betyder det att vi kan hjälpa patienter som annars inte varit aktuella för operation, i framtiden kan en utvecklad och effektiviserad teknik inom det här området innebära stora hälsovinster eftersom minimalinvasiv kirurgi är mer skonsamt för kroppen jämfört med öppen kirurgi, säger Niclas Kvarnström, Kirurg och överläkare Transplantationscentrum.

Om du som journalist har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se.

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.

Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens.

031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se

Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess.

Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte.

För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Relaterade bilder


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Karin Markhede

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Lisa Räng

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000