Sportdykare hittade redan på 1970-talet ett vrak i Blekinge skärgård. Man har känt till att fartyget var från 1400-talet, men det är först nu när marinarkeologerna från Södertörns högskola gjort undersökningar som man förstår vidden av upptäckten. Att det är så mycket kvar av skeppet gör att det kommer att kunna rekonstrueras, som det enda i världen av den första generationens specialbyggda ”moderna” krigsfartygen.  Ett skepp av samma typ och lika gammalt som Columbus skepp Santa Maria.

Genom historikern Ingvar Sjöbloms studier av danska dokument har misstankar länge funnits, att det skepp som sportdykare hittade på 1970-talet skulle kunna vara 1400-talsskeppet Gribshunden. Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola, berättar att han och hans kollegor efter dykningar i veckan numera inte tvekar att så är fallet. Vid dykningarna insåg de även hur sensationell upptäckten är.

Den danska kungens krigsfartyg Gribshunden, som förliste år 1495 utanför Ronneby i Blekinge, är helt unikt i världen. Det är det enda exemplet av den första generationens krigsfartyg som fanns i Östersjön. Det visar hur de första moderna krigsfartygen såg ut.

-  Den här typen av kravellbyggda fartyg från slutet från medeltiden finns inte tidigare, berättar Johan Rönnby. Det här är en upptäckt marinarkeologer runt om i världen drömt om. Man kan säga att det är anfadern till de stora örlogsskeppen.

Skeppet är stort, kanske över 30 meter långt, vilket var mycket under senmedeltid. Det är kravellbyggt, det vill säga byggt med borden liggande tätt på höjden.

Vid dykningarna, som gjordes av Johan Rönnby och Niklas Eriksson från marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS på Södertörns högskola och Ingvar Sjöblom från Försvarshögskolan/MARIS, insåg de att skicket på vraket dessutom är bättre än man trott. Johan Rönnby berättar att tillräckligt stora delar finns bevarade för att det ska kunna rekonstrueras.

Han berättar att skeppet är av samma typ som Santa Maria, som Columbus seglade med till Amerika.

-  Vi kommer att kunna kartlägga hur Columbus skepp såg ut!

Marinarkeologerna på Södertörns högskola hoppas fortsätta undersökningarna av vraket tillsammans med Blekinge länsmuseum, med internationella kollegor och med dykarklubben. Utforskningarna om Gripshunden kan då också bli en del av den forskning som redan pågår inom MARIS på Södertörns högskola avseende andra tidigmoderna örlogsskepp från 1500- och 1600-talen. 

Kontakt

Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola:
070-643 24 61 eller johan.ronnby@sh.seSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453