Förra året orsakade coronapandemin begränsningar för utländsk arbetskraft att komma till Sverige. Nu är utländska medborgare som har uppehållstillstånd undantagna det tillfälliga inreseförbudet. "Hittills har vi fått in cirka 2500 ansökningar för bärplockare i år och vi räknar med att få in upp mot 5 000", säger Erik Holmgren, enhetschef på Arbetstillståndsenheten på Migrationsverket.

Förra året orsakade coronapandemin hinder för utländska medborgare att resa in i Sverige, vilket fick stor påverkan för bärplockarna och företagen de jobbar för. Nu är utländska medborgare som har uppehållstillstånd undantagna inreseförbud.

Som huvudregel gäller att man ska ha ett uppehålls- och arbetstillstånd innan inresa till landet. Personer med uppehållstillstånd är i nuläget undantagna inreseförbudet.

– Regelverket för arbetstillstånd i sig har inte förändrats på grund av pandemin. Att det förra året var svårt att komma till landet berodde på yttre faktorer så som utreseförbud och stängning av samhällen i andra länder. Migrationsverket tar emot och prövar ansökningar om arbetstillstånd precis som tidigare, säger Erik Holmgren.

Eventuella restriktioner i den sökandes hemland kan dock påverka den enskildes möjlighet att ta sig till Sveriges ambassad [länk till annan webbplats] för att lämna fingeravtryck och fotografi till uppehållstillståndkort, vilket krävs vid inresa till Sverige.

Upp till 5 000 ansökningar väntas

Enligt en beräkning Migrationsverket gjort uppskattas att mellan 4 000 och 5 000 ansökningar om arbetstillstånd för bärplockning av vilda bär komma att skickas in till myndigheten 2021. I dagsläget har cirka 2500 ansökningar kommit in.

– Vi har en löpande dialog med flera företrädare inom bärbranschen för att informera om vad som gäller, säger Erik Holmgren.

Läs mer här

Vid frågor, kontakta presstjänsten:

Tel: 010-485 66 55

Mail: press@migrationsverket.se


Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. För mer information om Migrationsverket, besök vår hemsida, www.migrationsverket.se. Följ oss även på Facebook och Twitter.Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

press@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-16.30 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.