Trots att en majoritet av befolkningen är positivt inställd till att donera sina organ efter döden har antalet organdonationer minskat under de två senaste åren. Svårt sjuka avlider och njursjuka får gå länge i dialys innan de blir transplanterade.

Det är få åtgärder som genomförts i Sverige under de senaste åren i syfte att öka antalet organdonationer. Sjukvården måste ges resurser så att samtliga som avlider vid sjukhusens intensivvårdsavdelningar och uppfyller kriterierna för donation utreds om donation. Så är inte fallet idag. Resursbrister, attityder och bristande kunskap hos sjukvårdspersonalen är också orsaker till att antalet organdonationer minskar. Befolkningen bör kontinuerligt få information om betydelsen av att man tillkännager sin inställning till donation av organ och vävnader. Inga större informationssatsningar till allmänheten om organdonation har skett i Sverige sedan 2004.

Njurförbundets ordförande Håkan Hedman uppmanar socialminister Göran Hägglund (KD) att ta kontakt med sin kollega i Norge som har helt annan syn och attityd till den här frågan. Där har regeringen sedan flera år tillbaka satt upp tydliga mål för organdonation. Det är därför inte konstigt att Norge har den högsta transplantationsaktiviteten i Världen. Sverige har halkat efter och ligger nu långt efter många andra länder. "Görans Hägglunds rädsla och försiktighet att ta tag i frågan är ett stort problem för transplantationsverksamheten i Sverige" säger Håkan Hedman.

För ytterligare information kontakta gärna förbundsordföranden Håkan Hedman, telefon 070 – 7181670.

www.njurforbundet.seNjurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401