Mer svensk ekologisk växtbaserad mat nu! Upprop signerat av Ekomatcentrum och åtta miljö- och konsumentorganisationer har överlämnats till landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Den 24 februari överlämnades uppropet Mer svensk ekologisk växtmat nu! till landsbygdsminister Jennie Nilsson. Uppropet är undertecknat av Ekomatcentrum, WWF, Naturskyddsföreningen, Vi Konsumenter, Sveriges konsumenter, Medveten konsumtion, KRAV, föreningen Ekokockar och Baljväxtakademin. Landsbygdsminister Jennie Nilsson var positiv till uppropet och bjöd in till en fortsatt dialog.

Bakgrunden till uppropet är kraftigt ökad efterfrågan på växtbaserad mat och en minimal svensk produktion av baljväxter för humankonsumtion, grönsaker, frukt och bär. Det har resulterat i en snabbt växande import av växtbaserad mat.

"Man får inte glömma pesticiderna. Vårt pesticid fotavtryck beror mycket på importen av konventionellt odlad frukt, bär och grönsaker." Gunnela Ståhle, ordförande, Vi Konsumenter.

Ekomatcentrum följer sedan 20 år utvecklingen av ekologisk mat i offentlig sektor. Nu är 39 % av livsmedelinköpen i kommuner och regioner ekologiska. Det nationella konsumtionsmålet för ekologiskt i offentlig sektor är 60 % ekologiskt till 2030. Vi på Ekomatcentrum befarar att detta mål inte kommer att nås. Det ekologiska målet har nämligen fått konkurrens. Nya politiska konstellationer kräver mer än eko. Det ska vara svenskt, helst lokalt och det ska vara klimatsmart. OM offentlig sektor ska nå konsumtionsmålet 2030 och OM vi ska nå de nationella miljö- och klimatmålen måste Sverige satsa mer på växtbaserad mat i primärproduktionen och alla efterföljande led i livsmedelskedjan. Idag är den största delen växtbaserad mat som omsätts i Sverige importerad. Av de 30 % svekologiska livsmedel (ekologiskt producerat i Sverige) som serveras i kommuner och regioner är 65 % mjölk och mejeri produkter. 13 % är potatis och grönsaker och endast 0,1 % är baljväxter.

”Vi ser en stor potential för svenska, ekologiska och gärna KRAV-certifierade vegetariska produkter. Det skulle gynna både klimatet och den biologiska mångfalden” Anita Falkenek, vd, KRAV.

Svenska ekologiska växtbaserade produkter lyser med sin frånvaro i dagligvaruhandeln, det visar Ekomatcentrums rapport Svekovego - Växtbaserat nu och i framtiden. Det finns några undantag, men de är få. ICA och Coop deltog som representanter för dagligvaruhandeln på mötet med ministern och berättade att de arbetar för mer svensk växtbaserad mat på butikshyllorna.

"Vi måste få till en stor marknad för svenska ekologiska vegetariska produkter. För där är konsumenterna idag och de letar efter det här". Louise Karlberg, verksamhetsledare SNF

"Vi understryker vikten av en stark politik och att den ska ha ett tydligt konsumentperspektiv. Det är olyckligt att konsumenterna måste välja mellan olika goda syften." Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter.

Även Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Ekologiska Lantbrukarna har signalerat att de är positiva till en vidare dialog om mer växtbaserad mat från Sverige, men medverkade ej vid mötet.

- Med uppropet hoppas vi på Ekomatcentrum kunna accelerera dialogen och samarbetet mellan livsmedelsmarknadens aktörer. Målet är att inom en snar framtid kunna anpassa utbudet av livsmedel till den gröna marknadens nya konsumtionsmönster. Ett startskott skulle vara en skrivning om mer svensk växtmat i handlingsplanen för livsmedelstrategin, säger Eva Fröman, Ekomatcentrum.

"Vi hoppas på en politisk uppväxling och ett engagemang från Livsmedelskedjans aktörer, och att vi i det här skiftet som vi nu ser, med en ökad konsumtion av baljväxter, tar hem den här affären till Sverige." Anna Richert, senior matexpert, WWF
EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30