Fotograf/Källa: Emma Johansson

Passa på att upptäcka nya pärlor bland länets många naturreservat i vår och sommar.

Just nu är det många som söker sig ut i naturen på grund av covid-19. Under helgerna samlas mycket folk i de mest kända friluftsområdena kring Skellefteå och Umeå. Här tipsar vi om några mindre kända naturreservat på dagsutflyktsavstånd från länets två största städer.

Vi kan inte garantera att det kommer att vara folktomt, särskilt inte efter den här nyheten. Men genom att besöka mindre kända områden bidrar du till att sprida besökstrycket, och kanske upptäcker du samtidigt ett nytt favoritreservat.

Kan vara snö och dåliga vägar i maj

Tänk på att det fortfarande kan ligga kvar snö eller vara blött i maj. Det blir som regel bart vid kusten och i öppen terräng snabbare än i skogen. Tänk också på att skogsbilvägar som inte varit plogade i vinter kan vara okörbara i maj, särskilt de som ligger inåt landet.

Naturreservat kring Skellefteå

Abborrtjärnberget
En bit att åka från Skellefteå, men ett fint område värt ett besök. I den norra delen är tallskogen nästan helt orörd och träden upp emot 400 år gamla.

Avanäset
Naturskönt kust- och skärgårdsområde med vackra klipphällar, sandstränder och naturskog.

Blylodmyran
Här växer orkidéerna norna och guckusko som blommar kring midsommar. Du når reservatet via skogsbilvägar norr om området.

Degerforsheden
Upplev ett av få gamla, naturskogsartade skogsområden längs kusten i Västerbotten.

Hedkammen
Ljusa, öppna sandtallhedar, rullstensåsar och forntida gravfält möter dig i naturreservatet.

Kalkstenstjärn
Besök Kalkstenstjärn under den ovanliga finnrosens blomningstid, kring månadsskiftet juni-juli. Reservatet ligger lättillgängligt nära en skogsbilväg.

Kvarnberget
På bergets sydöstra sluttning, alldeles utanför Burträsk samhälle, finns det riktigt gamla skogar.

Marranäsvältan
Sandhed med en mäktig ravin som skär genom landskapet.

Tjärnbergsheden
Kyrkstigen som går mellan Skellefteå och Burträsk passerar genom reservatet. Det finns ett vindskydd i området.

Vitbergen
Vandringsleder tar dig in i reservatet där det finns ett spektakulärt utkikstorn, vindskydd och en koja att rasta i.          

Naturreservat kring Umeå

Degersjön
Stadsnära vildmarksområde där du kan uppleva naturen på naturens egna villkor. Vandra längs sjöns västra sida upp till en rastplats med eldstad och bänkar.

Klubben
Ligger vackert vid Rickleåns mynning utanför Robertsfors. Följ stigen från hängbron, genom skogsmark, sandstränder och ut på hällorna vid havet.

Kronören
Naturskönt skärgårdsområde söder om Nordmaling. Följ den markerade stigen från parkeringen vid vägen. Vid havsstranden på Rönnören finns en grillstuga och på Vedhällan finns ett vindskydd och en grillplats.

Kvillträsket
Det långsmala Kvillträsket är helt omslutet av lövrika skogar. Här finns gott om skogshöns, ugglor, hackspettar och andra fågelarter som trivs i äldre skog.

Långsjöberget
En liten naturskogs-oas. Reservatet ligger lättillgängligt, bara sju kilometer väster om Vännäs, helt nära väg 92 mot Bjurholm.

Skalberget
Vandra från den lummiga blandskogen vid Hörnåns strand upp till den karga hällmarkstallskogen på Skalbergets topp.

Skjutbaneberget
Vacker, gammal och lättvandrad tallskog på sandmark. Rastplats med eldstad finns vid sjön.

Stenbacksberget
Den lilla växten ögonpyrola och orkidén knärot gömmer sig bland vegetationen. På fuktiga platser kan du hitta den lilla gula lappranunkeln.

Stora Orrberget
Gammal skog inklädd i hänglavar möter dig i reservatet. Högre upp växer karga tallskogar. På toppen av Lilla Orrberget breder lavtäckta hällmarker ut sig.

Ström
En liten tätortsnära naturpärla knappt 14 kilometer söder om Umeå centrum.

Tavasten-Skeppsviksskärgården
Tavastudden och Tavastögern:
fina och avskilda besöksmål vid havet. Detta är en ny del av reservatet och Länsstyrelsen har ännu inte ordnat stigen och parkeringsplats. I dagsläget kan det bitvis vara blött och spången är i dåligt skick, men annars är det fin och lättvandrad terräng. Det går bra att parkera vid pumphuset på Bådelögern, en snitslad stig utgår därifrån ända ut på udden.

Vorrberget
Gammal, högrest och ståtlig skog. På bergets topp finns ett vindskydd.

Örefjärden-Snöanskärgården
Kylören:
Frodig lövskog med tillgänglig stig. En liten fastlandsudde med gammal bebyggelse från den tid då Kylören var en lastageplats.
Örsten: En vidsträckt sandstrand intill den orörda Öreälvens utlopp. Badtips till sommaren!

Hitta reservaten i vår app

I appen Västerbottens naturkarta hittar du alla länets naturreservat och flera vandringsleder. Ladda ner appen utan kostnad och hitta fler besöksmål.

För mer information kontakta:

Andreas Garpebring
Naturvårdsenheten
010-225 44 27
andreas.garpebring@lansstyrelsen.se

Frida Björkelid
Naturvårdsenheten
010-225 44 18
frida.bjorkelid@lansstyrelsen.se

Johanna Reinoja Cunningham
010-225 44 65
johanna.reinoja.cunningham@lansstyrelsen.se

Emma Johansson
Kommunikatör
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

 

 


Relaterade bilder


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41