Sametingets styrelseordförande åker till Bonn för att delta i Sveriges delegation vid FN:s 23:e klimatmöte. Nutti hoppas kunna bidra med sitt renskötselperspektiv. - Folken runt Arktis drabbas hårt av klimatförändringarna. Urfolken kan spela en viktig roll med sina traditionella kunskaper som ofta varit både miljövänliga och ekologiskt hållbara, säger Nutti.

FN:s 23:e klimatmöte i Bonn, Tyskland, har gått in på sin andra vecka. Sametingets näringshandläggare Laila Öberg Ben Ammar är på plats och Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti ansluter till mötet den 15 november. Årets förhandlingar handlar om det regelverk som ska styra genomförandet av Parisavtalet. I Parisavtalets 135:e paragraf finns en skrivning om en urfolksplattform och i Bonn är det tänkt att staterna ska komma överens om hur den ska se ut och vad den ska innehålla.

Hittills har medeltemperaturen i Arktis ökat dubbelt så fort som den globala medeltemperaturen. Urfolken runt Arktis drabbas hårt av klimatförändringar eftersom många människor är beroende av traditionella näringar som är nära förknippade med naturen; som fiske, renskötsel, jakt, slöjdhantverk. Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR) anser att urfolken måste få utrymme att delta aktivt i arbetet och beslutsfattandet. Urfolkens traditionella kunskaper är extremt viktiga och kan till och med vara nyckeln till en hållbar framtid.

Vad kan du bidra med i arbetet, Per-Olof Nutti?
-    Jag har egna erfarenheter av hur klimatförändringarna påverkar renskötseln idag. Jag kan tillföra ett renskötselperspektiv både i den svenska delegationen och i klimatförhandlingarna om en urfolksplattform, säger Sametinget styrelseordförande Per-Olof Nutti som deltar för första gången på FN:s klimatmöte.

Värd för mötet i Bonn är Fiji, en ö-stat i Stilla havet som består av mer än 330 öar med en befolkning på under 1 miljon. 2016 drabbades Fiji av den kraftigaste tropiska cyklonen någonsin. Fijis representanter har sagt att man anser att urfolksplattformen är en mycket viktig fråga under klimatmötet i Bonn.

I förberedelserna inför klimatmötet har Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR) tagit fram ett dokument för att beskriva den samiska positionen i förhandlingarna. Dokumentet är bifogat pressmeddelandet.

Kontakt:
Per-Olof Nutti
070-376 31 12
Sametingets styrelseordförande

 Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.


Kontakt


Per-Olof Nutti

Styrelseordförande/ Stivraságadoalli/ President

per-olof.nutti@sametinget.se

0980-780 30

0980-780 27

070-376 31 12