Sveriges försvar består av människor. Människor som förväntas offra mycket - i värsta fall sina liv - i försvaret av vårt land. Oftast till en lön som inte är i närheten av att motsvara deras insats. För att ändra på det lanserar vi i dag kampanjen #försvaraförsvaret.

Personalsituationen inom det svenska försvaret befinner sig i kris. Våra medlemmar vittnar om att det saknas kollegor på i stort sett varenda regemente och flottilj. Inom tio år har hälften av dagens officerare uppnått pensionsålder, och Försvarsmakten lyckas inte rekrytera nya militärer i den omfattning som behövs. Samtidigt uppger över hälften av officerarna att de funderat på att sluta. Den vanligaste orsaken är lönen.

- Våra medlemmar går på knäna, allt som oftast till en lön som inte är i närheten av att motsvara vare sig deras insats eller vad de skulle få på den civila marknaden, säger Lars Fresker, Officersförbundets förbundsordförande.

- Med kampanjen Försvara Försvaret vill vi visa på våra medlemmars värde för dem som beslutar om vilka förutsättningar som ska gälla för försvaret. För 325 miljoner kronor om året, en halv procent av dagens försvarsbudget, skulle vi kunna göra de allra nödvändigaste lönejusteringarna för att få upp attraktiviteten i de militära yrkena. Hittills har den satsningen uteblivit, men vi fortsätter kämpa, säger Lars Fresker.

Från och med i dag och fram till dess att riksdagen fattar kommande försvarsbeslut om ungefär ett år kommer Officersförbundet att driva kampanjen #försvaraförsvaret. Via sociala medier, annonser, debattinlägg och personliga möten vill förbundet visa riksdagens ledamöter på våra medlemmars vardag och villkor.

Ta del av vår kampanj på https://forsvaraforsvaret.nu/

Bild på Lars Fresker: https://www.officersforbundet.se/om-oss/press/pressbilder/


Officersförbundet är yrkes- och fackförbundet för all anställd militär personal och för dig som studerar till yrkesofficer. Officersförbundet organiserar drygt 14 000 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning.

För mer information om Officersförbundet, besök www.officersforbundet.se


 Kontakt


Jesper Tengroth

Kommunikationschef

jesper.tengroth@officersforbundet.se

08-440 83 49

076-525 40 85

Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81