Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden. Utan ett tydligt medvetande och en fördjupad kunskap om funktionshinder, blir de politiska förslagen substanslösa. Det är tydligt att regeringen inte ser den arbetskraftsresurs som finns bland personer med funktionsnedsättningar. Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Var tionde svensk i arbetsför ålder har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sin funktionsnedsättning. Ända sedan 1998 har sysselsättningsgraden för dessa stadigt sjunkit, oavsett konjunkturläge.

Trots Alliansens politiska mission om att fler ska kunna jobba, finns inga idéer om hur man ska bryta utanförskapet för de 550 000 personer som har en nedsatt arbetsförmåga, där endast varannan har någon form av löneinkomst. Genom successiva försämringar i socialförsäkringarna har istället ett större utanförskap skapats, där allt fler försörjs av sina anhöriga.

– Personer med funktionsnedsättningar är osynliggjorda i regeringens politik, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden. Utan ett tydligt medvetande och en fördjupad kunskap om funktionshinder, blir de politiska förslagen substanslösa.

Det är tydligt att regeringen inte ser den arbetskraftsresurs som finns bland personer med funktionsnedsättningar.Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.


Kontakt


Mikael Klein

Intressepolitisk chef

mikael.klein@funktionsratt.se

070-480 71 66

Monica K McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se

070-885 42 65