Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 20 platser på en sommarskola i digital humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 20 platser på en sommarskola i digital humaniora.

Årets sommarskola i digital humaniora blir den sista av RJ:s samarbete med universitetet i Oxford. Under en vecka erbjuds forskarna föreläsningar av experter inom digital humaniora samt flera olika workshoppar. I år äger kursen rum på Keble College, den 13 - 17 juli. RJ bekostar resa, boende, måltider och kursavgift.

Utlysningen riktar sig inte bara till disputerade forskare utan även doktorander. I ansökan ska forskaren definiera sitt behov av utbildningen och kopplingen till sin forskning.

– Detta är sista gången som vi genomför den här satsningen. Många forskare har visat stort intresse – från de som har varit väl insatta i digital humaniora och vill fördjupa sig i exempelvis kodning, till rena noviser på området, säger Robert Hamrén, ansvarig för satsningen på RJ.

Efter den här fjärde omgången av sommarskolan kommer Jubileumsfonden att utvärdera satsningen och samarbetet med universitetet i Oxford.

Ansökan till kursen ska vara inskickad senast den 20 februari klockan 16.00.Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435