I våras tog Christine Rommedal examen som specialistsjuksköterska med inriktning hjärtsjukvård vid Sophiahemmet Högskola. Nu är hon tillbaka i jobbet på hjärtvårdsavdelningen i Jönköping, men i en ny roll och med större ansvar än tidigare.

– Utbildningen var otroligt givande, lärorik och rolig. Jag har blivit tryggare i mitt jobb och känner att jag har fått ett kvitto på vad jag kan, säger hon.

För Christine var det intressant att djupdyka i ämnen som evidensbaserad vård och medicinsk teknik. Men kanske var det avsnitten om personcentrerad vård och patientbemötande som gav de största lärdomarna, tycker hon. Som vikten av att se hela människan, inte bara sjukdomen, och att involvera patient och närstående i vården.

– Det är insikter som gjort att jag i dag är mer lyhörd för patienternas upplevelser. De är ju experter på sina egna kroppar, säger hon.

Diffusa hjärtproblem
En annan höjdpunkt var gruppövningen där studenterna ställdes inför ett scenario med en patient som drabbats av diffusa hjärtproblem och deras uppgift var att ta reda på vad som var fel.

– Trots att vi aldrig tidigare jobbat ihop löste vi det. Det var imponerande att se hur väl vårt samarbete fungerade och hur vi omsatte det vi lärt oss praktiskt. Alla visste precis vad de skulle göra.

Trots att det var flera år sedan hon senast var student gick det snabbt att komma in i studierutinerna igen. Att högskolan på grund av pandemin fick ställa om till digital undervisning var inga problem.

– Det digitala arbetssättet passade mig. Det gjorde att jag kunde planera studierna på ett sätt som fungerade med övriga familjens tider, säger hon.

Sedan i somras är Christine tillbaka på hjärtvårdsavdelningen vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, men i en ny roll. I dag ingår utvecklingsarbete, ansvar för medicinteknisk utrustning och inskolning av nya kollegor i hennes arbetsbeskrivning. Hon deltar också i medlem i en samverkansgrupp för hjärtsjukvård vid regionens tre sjukhus.

– Det känns som att min nya kompetens är efterlängtad, säger hon.

Satsningen fortsätter
Christine och en kollega var de första på sin avdelning att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård. Sjukhusets satsning på kompetens fortsätter och i år deltar ytterligare tre av kollegorna i utbildningen.

– Det känns bra att vi blir fler specialistsjuksköterskor. Det behövs för att vi ska kunna erbjuda god vård, säger hon.


Fakta:
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning hjärtsjukvård vid Sophiahemmet Högskola vänder sig till legitimerade sjuksköterskor med kandidatexamen.
Studierna är webbaserade, sker på halvfart och ger 60 högskolepoäng.


Läs mer om programmet här

Vill du läsa en kortare kurs i akut hjärtsjukvård? Läs mer här

Läs mer om samtliga specialistprogram här

 


Sophiahemmet Högskola erbjuder högkvalitativ utbildning och forskning i nära samverkan med Sophiahemmet sjukhus sedan 1884 med ett sjuksköterskeprogram på grundnivå samt utbildning på avancerad nivå med specialistsjuksköterskeprogram inom vård vid kognitiv sjukdom-, akut, ambulans-, hjärt- och palliativ vård liksom ett barnmorskeprogram. Sophiahemmet Högskola bedriver också sedan hösten 2019 forskarutbildning med möjlighet att examinera på forskarnivå.


 Kontakt


Marina Dyfverman

Kommunikationschef

marina.dyfverman@sophiahemmet.se

08-406 20 17