Länsstyrelsen i Hallands län bjuder i samarbete med Högskolan i Halmstad, Halmstad kommun och IQ in studenter på gymnasiet och på Högskolan för att utveckla färdigheter kring hur man fixar fester och social sammanhang för studenter.

Just nu råder en trend med alkoholfritt och sunda vanor hos ungdomar. Vi vill stärka denna trend och genom utbildningen förmedla tips, förslag och festknep som inspirerar till fester av alla slag.

En riktigt bra fest håller, oavsett om drycker med eller utan alkohol finns med för att skapa stämning. Det gäller att satsa och träna förmågan att fixa fester där alla har roligt.

Linda Wennerholm, ANDT-samordnare på Länsstyrelsen i Halland  hälsar välkommen och Karin Wallby, IQ håller utbildningen i metoden ”Bästa festen”.

Studentlivet är en unik tid- ett sammanhang som för de flesta förknippas med intensivt socialt liv med fester och nya vänner. Alkohol kan vara en faktor som ibland dels gör att några väljer att inte delta, dels kan alkoholen vara inblandad i konsekvenser som inte gör festen kul. Våld, ofrivilligt sex, stölder och olyckor är några exempel på vad som kan förstöra en fest. Alkoholnormen har haft ett starkt fäste och gamla traditioner kan nu äntligen förändras.

Torsdagen den 28 september hålls utbildningen på Högskolan i Halmstad. På förmiddagen är Halland och Halmstad kommun nationell pilot, då ”Bästa festen” för första gången någonsin hålls för åk.3 på gymnasiet. Studenter som skall planera festligheter under sitt sista år med finalen på flaken och Norre Katts park. På eftermiddagen kommer Kårens representanter att gå utbildningen för att vässa förmågorna att fixa härliga sammanhang och den Bästa festen. 

Tid: Tors.28 september kl. 9.00-12.00 gymnasiet  kl.13-16 Högskola

Lokal: Högskolan DLC Blackbox

Media är välkomna att träffa arrangören, kursledaren och framförallt träffa ungdomarna.

Frågor:

Kontakta linda.wennerholm@lansstyrelsen.se 010-224 33 01Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275