Migrationsverket bygger nu, på regeringens uppdrag, ut antalet förvarsplatser. På förvaret i Flen öppnas nya platser nu i början på maj och månaden efter är det dags för Märsta. Dagens 357 platser i hela Sverige ska bli minst 456 innan årsskiftet.

Behovet av förvarsplatser har ökat och väntas fortsätta att öka framöver. Dels orsakas det av att fler personer får utvisnings- eller avvisningsbeslut, som en följd av antalet asylsökande som kom 2015. Dels har Polisen utökat de inre utlänningskontrollerna.

I Flen är byggnadsarbetet i slutfasen innan två nya avdelningarna kan öppna. Avdelningarna, med 40 platser totalt, öppnar under maj månad. Det är äldre fastigheter som byggs om till förvar i Flen. De har tidigare bland annat använts som ankomstboende för asylsökande. De två nya avdelningarna ligger i direkt anslutning till en av de befintliga avdelningarna i Flen.

Utökning av förvarsplatser i övriga landet

Förutom i Flen pågår nu ombyggnation av lokaler i Märsta, som får 25 nya platser.

Enligt Torbjörn Nyberg, nationell chef för förvarsverksamheten, är byggprocessen i Märsta i slutskedet. Även här är det fråga om att bygga om gamla lokaler, som också i detta fall använts som ankomstboende.

– Vi hoppas kunna sätta dessa nya platser i drift i mitten av juni, säger han.

Förutom de två pågående och nästan färdiga utbyggnaderna pågår även andra konkreta projekt. I Ljungbyhed i Skåne har projekteringen påbörjats för ombyggnad av en före detta brandstation till förvar.

– Byggnaden har under en kort tid 2015, när det kom som flest asylsökande, använts som nödboende. Nu har ombyggnationen precis lagts ut för upphandling, vilket den måste göra i tre månader, säger Torbjörn Nyberg.

Målet är därför att avtal om ombyggnation ska kunna skrivas i slutet av sommaren, och inflyttningen ska kunna ske strax innan årsskiftet. Förvaret i Ljungbyhed får 40 platser.

Behovet 2019 och 2020

På uppdrag av regeringen har Migrationsverket i samråd med Polismyndigheten även gjort en bedömning av behovet av antalet förvarsplatser 2019 och 2020. Bedömningen är att Migrationsverkets och Polismyndighetens totala behov då är mellan 865 till 935 förvarsplatser.

Bedömningen grundar sig på att fler personer befinner sig i en senare del av asylprocessen och tar även hänsyn till kommande lagändringar och förändrade arbetssätt hos polisen.

– Regeringen har givit oss i uppdrag att öka antalet platser med minst 100 till årets slut, ett mål vi räknar med att klara. Enligt vår nya bedömning är behovet på sikt dock betydligt högre än så, säger Torbjörn Nyberg.

Parallellt med pågående projekteringar och utbyggnader arbetar Migrationsverket därför med flera andra projekt som beräknas kunna ge fler förvarsplatser från och med 2019 och framåt. Bland annat skickades i början av maj en förfrågan ut till ett antal kommuner i Skåne för att undersöka möjligheten att starta förvarsverksamhet. En liknande förfrågan har tidigare i år skickats till flera kommuner i norra Sverige.

– Såväl i Skåne som i norra Sverige handlar det om att sondera vilka möjligheter det finns för oss att antingen bygga på lämplig tomtmark, eller hitta befintliga lokaler som lämpar sig för förvarsverksamhet, säger Torbjörn Nyberg.

FAKTA

  • Bakgrunden till regeringens uppdrag är att behovet av förvarsplatser har ökat och väntas fortsätta att öka framöver. Dels orsakas det av att fler personer får utvisnings- eller avvisningsbeslut, som en följd av antalet asylsökande som kom 2015. Dels har Polisen utökat de inre utlänningskontrollerna.
  • Migrationsverkets 357 förvarsplatser är i dag fördelade på fem orter; Åstorp, Kållered, Flen, Märsta och Gävle. Målet är minst 100 nya platser i landet innan året är slut. Ytterligare nya platser kan tillkomma 2019 och framåt.
  • Förvaren i Märsta och Flen utökar antalet platser under 2018.
  • Ett nytt förvar öppnas i Ljungbyhed under 2018.
  • Tomtförfrågan för nytt förvar har skickats ut i norra Sverige och nyligen även i Skåne.
  • Totalt antal platser vid utgången av 2018: Gävle 50, Märsta 150, Flen 90, Göteborg 55, Åstorp 72, Ljungbyhed 40. Totalt 457 platser.
  • Migrationsverkets förvarsverksamhet bedrivs dygnet runt. Personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige och ska avvisas eller utvisas kan i vissa fall tas i förvar. Förvar kan även användas om det är nödvändigt för att utreda någons rätt att vistas i landet eller om någons identitet är oklar. Läs mer om förvarsverksamheten här.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

press@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-16.30 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.