Timrå kommuns fyramånadersrapport visar att verksamheten bidrar enligt plan till övergripande mål och uppdrag, samt att det görs inom ramen för en positiv ekonomisk prognos med förbättrade frisktal hos medarbetarna.

- Trots att 2021 inleddes med en kraftigt ökande smittspridning och en krishantering i pandemins spår som haft stor påverkan på verksamheten, visar fyramånadersrapporten att nämnder och styrelser på ett bra sätt lyckats parera detta och med viss fördröjning bedriva verksamheten enligt plan, säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande i Timrå kommun.

Inom målområdet Trygghet, delaktighet och livslångt lärande visar verksamheten på framgångar inom barn- och utbildningsområdet.

- Att vi fortsätter att lyckas med skolan är viktigt och glädjande. För fortsatt framgång är digitaliseringen central, och att den har rullats ut enligt plan. Det senare har också den varit en förutsättning för den lyckade krishanteringen inom verksamheten, fortsätter Stefan Dalin (S).

Tillväxt, sysselsättning och arbete har varit högt prioriterat. Trots krishanteringen genomförs alla prioriterade aktiviteter inom området.

- Några höjdpunkter är etableringen av ett lokalt jobbspår och minskade nivåer på försörjningsstödet trots krisen och att Timrå ligger i absoluta Sverigetoppen – femteplats – vad gäller företagens omdöme om företagsklimatet. Här utmanar dock en rejält ökande arbetslöshet i Timrå – utan många stora och offentliga arbetsgivare har arbetslösheten ökat mer i Timrå än i andra kommuner, menar Tony Andersson (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande i Timrå kommun.

Timrå visar även på stärkt Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer. Framförallt syns det i prisökningar på fastigheter och nyproduktion av bostäder inom kommunen.

- Det här sker fortsatt med engagerade och ansvarstagande medarbetare och chefer. I Timrå är sjuktalen faktiskt lägre första kvartalet 2021 i jämförelse med det Coronafria första kvartalet 2020, men långtidssjukskrivningarna oroar. Här behöver fokus ligga på proaktiva insatser i rehabilitering och återgång i arbete, konstaterar Tony Andersson (M).

När det gäller ekonomin så är den i balans. Även om socialnämnden har drabbats hårt av pandemin och inte kan återsöka resurser för ökade kostnader 2021, med ett betydande minus efter fyra månader, redovisar övriga nämnder och finansförvaltningen rejäla plusresultat. Prognosen för helår överskrider budget med + 2 miljoner kr.

För mer information kontakta:

 • Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun
  E-post: stefan.dalin@timra.se
  Telefon: 060-16 31 42, 073-270 95 39.  
 • Tony Andersson (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Timrå kommun
  E-post: tony.andersson@timra.se
  Telefon: 060-16 31 58, 070-190 36 63.
   

 

 

 


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt