Med anledning av regeringens krisstöd till svensk filmbransch utlyser Filminstitutet idag stöd till produktionsbolag och film- och dramaserieprojekt i produktion. Svensk film- och tv-bransch har drabbats hårt av den pågående pandemin. Bland konsekvenserna finns uteblivna finansieringar, utökade kostnader på grund av uppskjutna inspelningar, byte av inspelningsland, anpassningar, coronasäkring av produktion - med mera.

För att minimera de negativa effekterna av covid-19, för att säkra återväxten inom branschen samt möjliggöra en framtid för svensk film- och tv-produktion utlyser Filminstitutet idag första delen av stöd riktade till produktionsledet.

Riktlinjerna vänder sig till dramaproduktioner/produktionsbolag, oberoende mindre svenska produktionsbolag, lång spel- och dokumentärfilm samt kortfilm som är i produktion under 2020. De två första stöden kommer vara sökbara från idag fram till deadline 26/11. Observera den korta ansökningstiden för dessa. Resterande tre stöd har löpande handläggning under i riktlinjen angiven period.

Webbinarium
Idag kl. 13.00 – 14.00 ges ett webbinarium med möjlighet att ställa frågor till chefer, controllers och handläggare vid produktionsstödsenheten.

Läs riktlinjerna och sök stöden

Sök stöd för dramaserie

Sök stöd till fortsatt kontinuitet

Sök stöd för lång spelfilm

Sök stöd för dokumentär

Sök stöd för kortfilm

För frågor, mejla: krisstod@filminstitutet.se

Eller kontakta:
Kristina Colliander, avdelningschef Filmstöd: kristina.colliander@filminstitutet.se, 08-665 11 87
Magdalena Jangard, enhetschef Produktionsstöd: magdalena.jangard@filminstitutet.se, 08-665 11 48

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19

Följ oss på sociala medier:

Facebook_TransparentTwitter_TransparentInstagram_Transparent


Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. 
Läs mer: filminstitutet.sesvenskfilmdatabas.seguldbaggen.se 


Kontakt


Per Perstrand

Kommunikatör / Communications Officer – Press

per.perstrand@filminstitutet.se

+46(0)8 665 12 16

+46(0)70 491 61 13

Jan Göransson

Presschef / Head of Press

Jan.Goransson@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8-665 11 61

+46 (0)706 03 03 62

Martin Frostberg

Kommunikatör / Communications & PR

martin.frostberg@filminstitutet.se

+46 8 665 12 12

Torkel Stål

Analytiker / Analyst

torkel.stal@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8 665 11 40

+46 (0)70 330 42 34