Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för lektorer och professorer för att avsluta forskning och för att skriva vetenskapliga verk.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för lektorer och professorer för att avsluta forskning och för att skriva vetenskapliga verk.

Med RJ Sabbatical får tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att avsluta sin forskning.

I denna fjärde utlysning har villkoren förändrats i några avseenden. Nytt för denna omgång är att om ansökan gäller en period som är längre än sex månader ska det alltid ingå en forskningsvistelse utomlands på minst en månad. Även för ansökningar för en period upp till sex månader är en forskningsvistelse utomlands en merit.

– Syftet med kravet på en längre period utomlands är att stärka svensk forsknings och utbildnings internationella kontakter. För att underlätta utlandsvistelsen som är längre än tre månader erbjuder vi stöd för att forskarnas familjer ska kunna följa med, säger Britta Lövgren, ansvarig för RJ Sabbatical.

Under en sammanhållen forskningstid på mellan sex och tolv månader kan forskarna koncentrera sig enbart på den egna forskningen. De ska lägga allt annat åt sidan, med undantag för handledning av doktorander.

– Ofta äts forskningstiden upp av undervisning och administration, men med RJ Sabbatical kan de under den här perioden av sitt liv enbart koncentrera sig på att slutföra forskningen och publicera, något som både forskare och lärosäte tjänar på, menar Britta Lövgren på RJ.

Forskningstiden ska ägnas åt att slutföra långt kommen forskning eller att skriva större verk eller synteser som har förutsättning att bli betraktade som vetenskapligt betydande. Stödet kan avse såväl ansökningar som ska resultera i enstaka tidskriftsartiklar som i monografier.

Utlysningstext: http://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/rj-sabbatical-2017/Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435