Sverige och EU har ambitionen att ställa om till en cirkulär ekonomi. År 2018 ska minst 50 procent av matavfallet behandlas biologiskt i syfte att producera biogas och biogödsel. Det är också nödvändigt för att kunna nå målet att ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Biogasen har en viktig roll att fylla i den gröna omställningen.

Mer än 200 kommuner samlar nu in källsorterat matavfall från hushåll. Avfallet blir sedan biogas och biogödsel. Kommunerna har gjort stora satsningar för att bygga upp det system vi har idag, men eftersom priset på biobränsle avgörs av priset på diesel och bensin, är produktionen inte alltid lönsam. Finns ingen marknad för biogas, är det svårt att motivera produktionen av biogödsel. Och om matavfallet inte återvinns och nyttiggörs – varför ska vi då samla in det?

För att det ska vara möjligt att nå de ambitiösa målen, behövs stabila spelregler för både biogas och biogödsel. Stora infrastrukturinvesteringar står på spel. Under seminariet kommer vi att diskutera möjligheter och utmaningar branschen står inför:

  • Hur kan lönsamma kretslopp skapas?
  • Vilka problem/möjligheter står man inför när det gäller biogas och biogödsel?

Vi diskuterar också behovet av tydliga och långsiktiga spelregler och styrmedel.

Medverkande:

Kjerstin Ekvall, Sysav

Carina Färm, VafabMiljö

Elina Matsdotter, LRF

Maria Strömkvist, S, Miljö- och jordbruksutskottet

Välkomna!

 

Avfall Sverige, Energigas Sverige

Tid Tisdag 5 juli kl 8:30 - 9:30. Frukostmacka serveras.

Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal E31

För mer information, se http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/37713?redir=%23eidx_2 eller kontakta

Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Henrik Dahlsson, Energigas Sverige, 070-260 77 26, Henrik.Dahlsson@energigas.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20