Varje år dör människor i Stockholm till följd av hälsovådlig luft. Trots det har alliansen i Stockholms stad under lång tid skjutit på de åtgärder som behövs för att klara en godtagbar luftkvalitet. Nu vill Miljöpartiet att Stockholms stad tar fram en beredskapsplan för att minska dubbdäcksanvändningen under den kommande vintern.   

- Det finns en väldigt stor passivitet hos alliansen när det gäller att komma till rätta med den smutsiga luften i Stockholm. Staden har styrmedel i form av ett utökat dubbdäcksförbud, som vi kan använda här och nu för att förbättra luften, det finns ingen anledning att vänta, säger Daniel Helldén (MP), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

- Stockholms stad behöver en beredskapsplan för att minska dubbdäcksanvändningen under den kommande vintern ifall regeringen inte lyckas införa en avgift på dubbdäck. I handlingsplanen bör det finnas minst två ytterligare förslag på gator eller områden som kan beläggas med förbud mot dubbdäck, säger Katarina Luhr (MP), vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se
Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02