Vid västra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 30 augusti skedde samråd med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) om förändringar gällande psykiatrisk öppenvårdsmottagning på Öckerö.

Förändringarna innebär att patienterna överförs till subspecialiserade öppenvårdsenheter inom vuxenpsykiatrin hos SU i Göteborg. Där kan fler patientgrupper än idag få tillgång till insatser som det idag inte funnits möjlighet till på Öckerö.

Vidare förbättras tillgänglighet och patientsäkerhet då man kan undvika den sårbarhet vid eventuell personalbrist som en mindre mottagning har idag.

Hembesök, digitala besök och fortsatt fysiska besök
Redan idag kan patienterna från Öckerö få hjälp även via telefon, digitala möten och hembesök. Dessa möjligheter kommer att finnas kvar men även utökas.

Utifrån behov kommer fysiska besök att fortsättningsvis kunna erbjudas, men då i andra vårdlokaler på Öckerö då förändringen innebär att dagens mottagning stängs ner i sin nuvarande form.

Täta uppföljningar av vården efter förändringen ska göras, bland annat vad gäller vårdkontakter för patienter från Öckerö jämfört med före förändringen, vårdkontakter utförda i lokaler på Öckerö och utförda hembesök.

Stängning av nuvarande mottagning och överföring av patienterna till andra mottagningar beräknas ske tidigast vid årsskiftet. Tiden behövs för att planera varje patients fortsatta vård samt ge tid för samverkan och planering mellan SU, primärvården på Öckerö och Öckerö kommun.

Vänsterpartiet deltog inte i hälso- och sjukvårdsnämndens beslut.

 

Kontaktpersoner:

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden:

  • Madeleine Jonsson (MP), ordförande, 070-220 79 23
  • Gunilla Lindell (KD) 1 vice ordförande, 0707-87 16 93
  • Tomas Angervik (S), 2 vice ordförande, 0730-78 51 59
     

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

  • Gustaf Josefson (M), ordförande, 0735-14 26 19
  • Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande, 0706-554 859
  • Mathias Alvidius, verksamhetschef Psykiatri Affektiva, 076 - 050 15 07Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se