Fotograf/Källa: Pernille Tofte

JO Lars Lindström har beslutat att lägga ned förundersökningen om jäv.

JO Lars Lindström har idag beslutat att lägga ned en förundersökning som rört en domare vid Högsta domstolen.

Förundersökningen inleddes den 8 januari 2018 och baserade sig på uppgifter som kommit från Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten. Uppgifterna innebar att domaren uppsåtligen eller av oaktsamhet skulle ha dömt i ett mål trots att han var jävig och att han därigenom skulle ha gjort sig skyldig till tjänstefel.

– Det är en mycket lägre tröskel för att inleda en förundersökning jämfört med vad som krävs för att delge någon en misstanke om brott och för att väcka åtal. Eftersom det i januari 2018 fanns anledning att anta att brott hade begåtts så inleddes en förundersökning, säger JO Lars Lindström.

Under förundersökningen har det hämtats in olika uppgifter och förhör har hållits med 13 personer. JO Lars Lindström har nu beslutat att lägga ned förundersökningen.

– Min bedömning av de uppgifter som nu finns i utredningen är att de inte visar att domaren vare sig uppsåtligen eller av oaktsamhet dömt i målet i strid med bestämmelserna om jäv, säger JO Lars Lindström.

-----------------------------

Kontakt:
Byråchef Carina Sjögren, 08-786 50 79
Föredragande Sophie Welander, 08-786 51 66

 


Bifogade filer

 Beslut dnr 8268-2017Justitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98