Kriminalvården har beslutat om att inleda en utredning om att etablera ett permanent häkte i Halmstad. Samtidigt togs beslut om att lägga ned det tillfälliga häktet.

Under måndagen tog Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg beslutet att en utredning om en långsiktig häkteslösning i Halland ska göras. Målet är att i framtiden etablera ett permanent häkte i Halmstad.

 - Det är med stor tillfredsställelse vi tar emot beskedet om att ett permanent häkte i Halmstad nu ska utredas, säger landshövding Lena Sommestad.

- Ett nytt, permanent häkte är av stor betydelse för länets utveckling. Halland är idag det enda länet i landet som saknar ett permanent häkte. Länsstyrelsen har drivit häktesfrågan sedan mer än tio år tillbaka, tillsammans med många aktörer i länet. Detta är en gemensam framgång.

I Halmstad har det under flera perioder funnits ett tillfälligt häkte inrymt i Polisens arrestlokaler. Det tillfälliga häktet stängs därför att de lokalerna inte har grundläggande förutsättningar för permanent häktesverksamhet, varken avseende säkerhet, verksamhet eller arbetsmiljö.

-  Vi har några utmanande år framför oss i Halland när det tillfälliga häktet avvecklas, säger Lena Sommestad. Det är djupt bekymmersamt. Men långsiktigt kan vi se fram emot ett häkte som uppfyller de krav som måste ställas på en modern verksamhet. Ett nytt, permanent häkte kommer att underlätta det dagliga arbetet för alla aktörer i rättskedjan, från polis till åklagare, advokater och tingsrätter. Det kommer också att skapa större trygghet och bättre villkor för såväl de anställda som för de häktade och deras anhöriga.


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275