Enligt färsk statistik från Nationella Emissionsdatabasen för 2013 har utsläppen av koldioxid i Blekinge minskat med 39 procent sedan 1990 och är nu 3,1 ton/capita. Främst är det energiförsörjning inom fastigheter och industri, som har minskat kontinuerligt, men även transportsektorn har under senare år minskat sina utsläpp.

Siffrorna bekräftar den energikonvertering från fossila bränslen som har skett inom uppvärmning av fastigheter och som nu också sker inom industrisektorn. För industriföretag har regeringen beslutat att minska skattereduktionen för fossila bränslen, vilket kommer att minska utsläppen ytterligare. Inom transportsektorn ökar andelen förnybara bränslen som tillsammans med bland annat snålare motorer bidrar till att minska utsläppen.

”Utmaningen framöver ligger nu i att också producera drivmedel från skogsbränslen som t.ex. avverkningsrester.”, säger Göran Gustavsson, projektledare vid Energikontor Sydost.

Minskningen av koldioxid för Sverige som helhet är under samma period 23 procent samma som för Kalmar län, medan Kronbergs län har minskat sina utsläpp med 33 procent.

För mer information, kontakta

Göran Gustavsson

0709-21 60 54, goran.gustavsson@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56