Jordens Vänner stödjer de vårdanställda som demonstrerar i hela Sverige idag söndag 4 september under mottot Slut på rean – en annan vård är möjlig. Vår gemensamma välfärd är viktig för att upprätthålla och utveckla våra samhällen och ta hand om dem som behöver det. En hållbar arbetssituation behövs för dem som jobbar i en så grundläggande funktion som sjukvården; Det är så hållbara samhällen skapas. Tillsammans är vi starka!


Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt