Nu är utvärderingen av Timrå kommuns arbete med Miljöplan 2014-2020 klar. När miljömålen följts upp visar det att kommunen uppnått flera positiva förflyttningar men också att det finns frågor att arbeta vidare med.

- Det är glädjande att se att flera av kommunens förvaltningar uppnått sina respektive miljömål, men också kommunala bolag som gjort fina resultat. Det gäller exempelvis energieffektivisering. Samtidigt konstaterar vi att vi har fortsatt arbete att göra gällande bland annat att se över hur vi reser i tjänsten och arbeta för en fossilfri fordonsflotta, säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande i Timrå kommun.

Inom kultur- och teknikförvaltningen nådde man sitt mål för sänkt elanvändning genom bland annat verksamhetsförändringar och energibesparande åtgärder.

- Vi har gjort aktiva åtgärder för att minska elanvändningen, bland annat installerat en värmepump i skidstadion i Söråker. Till viss del beror sänkningen också på att det varit mindre aktivitet i fastigheterna på grund av covid-19 pandemin – då anläggningarna inte använts i samma utsträckning som tidigare, säger Tony Andersson (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande i Timrå kommun.
 

Det kommunala bostadsbolaget AB Timråbo nådde sitt miljömål om att minska energianvändningen med 20 procent. Under 2020 har bolagets solcellsanläggning på Skogsvägen producerat ca 110 000 kWh, vilket är rekord sedan starten 2017.

- Merparten av elen har använts inom fastigheten samt konsumerats av våra hyresgäster. Den solproducerade elen har varit en del i att nå det uppsatta miljömålet, berättar Per-Arne Olsson (S), ordförande i AB Timråbo.

 

Förbättringsområden

Det finns områden som behöver förbättras, ett exempel på det är att ta tillvara matavfallet som ingår i kommunens renhållningsansvar för behandling i rötningsanläggning.

- Avfall är en resurs och vi skulle kunna nyttja resurserna mycket mer inom kommunen. Bland annat skulle vi kunna samla in matavfall och skapa drivmedel till fordon som bidrar till samhällsservice, säger Klas Lundgren, förvaltningschef miljö- och byggkontoret Timrå kommun.

För mer information kontakta:

Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun, e-post: stefan.dalin@timra.se, telefon: 060-16 31 42, 073-270 95 39.  

Tony Andersson (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Timrå kommun, e-post: tony.andersson@timra.se, telefon: 060-16 31 58, 070-190 36 63.

Per-Arne Olsson (S), ordförande AB Timråbo. 070-281 29 19, perarneolsson8@gmail.com

Klas Lundgren, förvaltningschef miljö- och byggkontoret Timrå kommun, e-post: klas.lundgren@timra.se, telefon: 060-16 31 91.


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt