Statskontoret överlämnar i dag en rapport om hur regeringens styrning av myndigheterna kan utvecklas. En sammanhållen styrning med ett helhetsperspektiv på regeringens politik ställer stora krav på Regeringskansliet. Statskontoret lämnar därför flera förslag om hur Regeringskansliets arbete kan utvecklas.

Det är medborgarnas och företagens behov som avgör om statsförvaltningen styrs tillräckligt sammanhållet. Statskontoret identifierar att styrningen av myndigheternas lokalisering och digitalisering behöver utvecklas för att möta behovet.

Regeringen har som mål att styrningen av offentlig verksamhet ska baseras på tillit till medarbetarnas kunskap och erfarenheter. Statskontorets undersökning visar att myndigheterna oftast upplever att regeringens styrning är tillitsbaserad. Stora myndigheter upplever dock en lägre grad av tillit från regeringen än andra myndigheter.

"Statskontorets undersökning visar att detaljstyrning från regeringen minskar myndigheternas handlingsutrymme, men inte nödvändigtvis känslan av tillit. Många och otydliga återrapporteringskrav från regeringen kan dock minska känslan av tillit", säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Läs rapporten Utvecklad styrning – om sammanhållning och tillit i förvaltningen (2016:26)

Rapporten är en av totalt sex rapporter som Statskontoret kommer att presentera under 2016 inom ramen för regeringsuppdraget om statlig styrning av offentlig sektor. Statskontoret har tidigare presenterat rapporterna

Mer tid till kärnverksamheten (2016:19)

Utvecklat medarbetarskap och ledarskap i staten (2016:20)

Kommunal avtalssamverkan. Behövs ökade möjligheter? (2016:23)

Statens styrning av kommunerna (2016:24)

Kontakt:
Lina Nyberg, utredare Statskontoret, tel. 08-454 46 07, e-post: lina.nyberg@statskontoret.seVi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26